1. Головна
  2. /
  3. ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) про надання послуг у сфері інформатизації

ВСТУП

Користування сайтом edu.ks.ua (далі «Сайт», «Система»), а також користування продуктами та послугами, пропонованими на сайті (далі по тексту «Послуги» або «Сервіси», за винятком послуг, що надаються в рамках окремого письмового договору) регулюється умовами юридичної угоди (договору) між Вами (користувачем сайту) і нами – Мережа шкільних сайтів Херсонської області (далі по тексту «Адміністрацією сайту», «нами» або «ми», «ФОП»).

У цьому документі описані основні положення цього договору, а також викладені деякі його умови.

Для послуг, що надаються на території України, під Мережею шкільних сайтів Херсонської області edu.ks.ua розуміється: ФОП Антощук Ю.В. (реєстраційний номер ЄДРПОУ 3163413896).

Якщо з вами не укладено іншого письмового договору або угоди, то ваш договір з ФОП Антощук Ю.В. завжди буде включати в себе щонайменше ті умови та положення, які викладені в цьому документі (далі іменуються «Загальні умови»). Будь ласка, прочитайте ці Загальні Умови уважно.

Загальні умови (далі іменуються «УМОВИ») утворюють юридично обов’язковий договір про надання Послуг і користуванні сайтом.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) фізичної особи – підприємця Антощука Юрія Володимировича (надалі – ФОП) щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов та/або вчинення конклюдентних дій щодо виконання умов Оферти, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) сайту (надалі – Користувач).

1.3. Подальше використання Користувачем Сайту підтверджує факт його ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

Адміністратор – Користувач, який є офіційним представником закладу освіти (директором, вчителем, представником батьківського комітету тощо), і який має право від імені цього закладу керувати, додавати, редагувати, видаляти фінансову та будь-яку іншу інформацію в рамках свого закладу освіти у Системі, у профілі закладу освіти.

Мережа шкільних сайтів Херсонської області edu.ks.ua (Система) – сукупність програмно-технічних засобів, процедур та правил, використання яких дає змогу Користувачу, в залежності від його Рівня доступу, одержувати інформацію в розрізі окремого закладу освіти дані, документи, керувати, додавати, редагувати, видаляти цю інформацію, а також проводити взаємодію один з одним через відповідні функції Сайту.

Користувач – будь-яка особа, що здійснила Реєстрацію на Сайті і таким чином звернулась до ФОП за наданням послуг з обробки інформації (даних).

Обробка інформації (даних) — вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, редагування, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.

Онлайн платежі – функція оплати онлайн банківською карткою послуг, які опубліковані на Сайті, на вказані Адміністратором та/або ФОП реквізити.

Підключений заклад освіти – український заклад освіти (загальноосвітній заклад, дошкільний заклад, приватна школа, та інші форми освітніх закладів в рамках чинного законодавства України), який офіційно зареєстрований відповідно до чинного законодавства України, і який добровільно користується Системою (створення сайту або під-сайту, суб-сайту закладу освіти у Системі, призначення адміністратора та вчинення інших дій в рамках даного Договору).

Профіль закладу освіти – окремий сайт (під-сайт, суб-сайт) в межах Системи, в якому відображається інформація виключно по одному закладу освіти та, за наявності, його структурного підрозділу, і редагування, внесення, видалення даних в якому має доступ Адміністратор з відповідним Рівнем доступу.

Реєстрація – звернення Користувача до ФОП через Сайт з метою отримання послуг з обробки інформації (даних) та підтвердження умов надання таких послуг в наслідок чого ФОП здійснює підключення Користувача до Системи шляхом створення індивідуального облікового запису (аккаунт Користувача). Користувач отримує доступ до аккаунта Користувача ввівши на Сайті логін/пароль, які зазначені Користувачем при Реєстрації або в наслідок зміни в подальшому.

Рівень доступу – сукупність правил, які дозволяють наділяти Користувача певними можливостями використання Системи. Користувач може бути зареєстрованим у Системі в якості Адміністратора або Зареєстрованого користувача. ФОП може створювати нові Рівні доступу для забезпечення більш ефективної роботи Сайту.

Сайт – сукупність файлів, текстової, графічної та іншої інформації, що розміщена на спеціальному сервері в мережі Інтернет, та прикладне програмне забезпечення, що забезпечує доступ Користувача до цієї інформації.

Супер-адміністратор – представник ФОП, який надає права Адміністратора відповідно до офіційних листів закладів освіти або органів управління освітою чи інших, наділених відповідними повноваженнями, органів влади, керує всіма функціями Системи та має виключну можливість вносити зміни у будь-які дані в межах Системи.

Інші терміни використовуються в їх звичайному значенні, а будь-яке їх тлумачення здійснюється на основі загальноприйнятого змістовного навантаження.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. У порядку й за умовами цього Договору ФОП зобов’язується надати Користувачеві послуги з обробки інформації (даних) за допомогою Системи, а Користувач бере на себе зобов’язання використовувати Систему згідно її функціонального призначення.

3.2. Користувач погоджується з умовами і зобов’язується виконувати Політику конфіденційності (Додаток 1), які є невід’ємною частиною Договору, і своєю реєстрацією на Сайті підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання.

3.3. Умови користування послугами і матеріалами сайту:

3.3.1. Користувачем може бути будь-яка особа, яка приймає Умови і користується сайтом і Послугами.

3.3.2. Для отримання платних послуг Ви повинні мати повну дієздатність і бути особою, яка досягла 18 річного віку.

3.4. Додаткові умови та положення.

3.4.1. Так як ми надаємо безліч різних послуг, для деяких з них можуть діяти додаткові умови використання та обмеження. Такі умови наведені у відповідних розділах сайту, на сторінках замовлення послуг («інформаційних продуктів») або в юридичних повідомленнях, що направляються вам (далі «Додаткові умови»). Додаткові умови є частиною вашого договору на надання послуг і користування сайтом, укладеного з нами.

3.4.2. Ми залишаємо за собою право вводити додаткові умови користування сайтом і послугами, обов’язкові для виконання.

4. НАШІ ПОСЛУГИ

4.1. Послуги і безкоштовні матеріали

4.1.1. Обсяг Послуг доступних вам залежить від умов придбаного продукту і пакета послуг. Якщо ви користуєтеся послугами або матеріалами, доступними в відкритих розділах сайту і поширюваними безкоштовно, ви отримуєте відповідну безкоштовну, інколи базову та/або обмежену, інформацію щодо необхідної тематики.

4.2. Платні послуги

4.2.1. У разі придбання пакета платних послуг, ви отримуєте розширену інформацію і функціонал Системи і платних сервісів сайту. Ви можете придбати окремий продукт (пакет послуг) за одноразову плату або ж оформити щомісячну передплату на Послуги, якщо така функція та послуги передбачені ФОП.

4.2.2. Умови користування платною підпискою регулюються відповідними Додатковими умовами (Умовами підписки, опублікованими на сторінці продукту), які ви приймаєте в процесі оформлення передплати.

4.3. Ціни і вартість послуг

4.3.1. Вартість послуг публікується на сторінці замовлення послуг, на нашому сайті, а також в листах які направляються вам в електронних повідомленнях. Остаточна вартість послуг у валюті платежу (UAH) фіксується в виставленому вам рахунку, відображається на сторінці оплати послуг, а також в банківській виписці по картці. Вартість послуг можуть не включати додаткові комісії банків і платіжних систем, через які проводяться оплати.

4.4. Терміни надання послуг

4.4.1. Разові послуги

Будь-які разові послуги / передплачені пакети послуг, які купуються на сайті, можуть бути запропоновані на певний період (мати фіксований термін надання послуг). В такому випадку, після закінчення зазначеного терміну, надання послуг припиниться в момент закінчення зазначеного періоду надання послуг.

4.4.2. Підписка

Підписки на наші послуги пропонуються з різними мінімальними термінами дії (мінімальний термін підписки) і автоматично продовжуються на такий же мінімальний термін підписки до того моменту, поки ви або ми не скасуємо їх продовження.

Щоб уникнути непорозумінь, будь ласка, зверніть увагу, що термін дії підписки визначається календарними днями, незалежно від того, використовували ви послуги, на які підписані, чи ні.

4.4.3. Термін доступу до контенту

Деякі пакети послуг передбачають надання користувачу доступу до певних послуг на обмежений термін. У такому випадку, ви гарантовано отримаєте доступ до послуг на термін, зазначений на сторінці продукту.

Хоч ми і не будемо навмисно обмежувати доступ до зазначених послуг, однак, по закінченню цього терміну, ми не гарантуємо, що ці послуги все ще будуть вам доступні (що не є порушенням умов договору з нашого боку).

5. СПОСОБИ, УМОВИ ОПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ ТА ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

5.1. Списання коштів

5.1.1. У разі придбання пакета послуг на сайті, в момент оформлення замовлення (успішного введення платіжних реквізитів у фрейм платіжної системи) відбувається разове списання суми вартості замовлених послуг.

5.1.2. У разі оформлення відновлюваної підписки на послуги, в момент оформлення підписки (успішного введення платежів) відбувається прив’язка карти до аккаунту користувача і кошти списуються з прив’язаної карти автоматично, за мінімальний термін підписки, на умовах передплати. У разі автоматичного продовження підписки на послуги на новий період, кошти списуються як аванс, до моменту початку надання послуг в новому розрахунковому періоді.

5.2. Невиконання платіжних зобов’язань

5.2.1. Ми залишаємо за собою право пред’являти претензії з приводу порушення встановлених термінів оплати послуг. У разі неможливості списання грошових коштів з вашої платіжної карти або чергового платежу, ми маємо право не починати надання Послуг або призупинити їх надання, до моменту їх належної оплати.

5.3. Спосіб оплати

5.3.1. Ви можете ознайомитися з доступними способами оплати наших послуг на сайті.

5.3.2. У разі оплати послуг банківським переказом, ви зобов’язані повідомити про скоєний платіж та направити зображення документів, що підтверджують оплату послуг за адресою електронної пошти, вказаною на сайті. Ви розумієте, що оплачуючи послуги банківським переказом, ви підтверджуєте вашу згоду з Умовами надання послуг.

5.3.3. У разі сплати нами додаткових комісій або виникнення інших витрат внаслідок відхилення платежу з вашої вини (наприклад, недостатньо коштів на карті; допустимий кредитний ліміт по карті вже вичерпано), ми залишаємо за собою право додатково списати з вашої картки / рахунку суму фактично понесених нами витрат .

5.3.4. Ми зберігаємо за собою право, в будь-який момент, на свій розсуд, змінити спосіб оплати товару, послуги, що купується і / або відмовитися від пропонованого раніше способу оплати, запропонувавши альтернативні способи оплати.

5.4. Політика відмови від послуг.

5.4.1. Після оформлення замовлення та оплати, в кожному окремому випадку, ви отримуєте право відмовитися від послуг і отримати відшкодування коштів. Ви маєте право відмовитися від оплачених послуг, протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту підтвердження замовлення, повідомивши нас про це у встановлені терміни.

5.4.2. Якщо ви звернулися за поверненням в установлений термін, ми зобов’язуємося повернути вам платежі, отримані від вас в якості оплати.

5.4.3. Від дати отримання нами запиту на повернення, залежить можливість повернення коштів, а також сума утримань, пов’язаних з поверненням.

5.4.4. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що, якщо ви вже почали користуватися послугами протягом терміну відмови, ми маємо право утримати з внесеної вами суми, суму вартості фактично наданих послуг, на момент отримання запиту на повернення. В такому випадку, сума повернення визначається як різниця між загальною вартістю послуг і вартістю фактично спожитих послуг.

5.5. Оформлення повернення.

5.5.1. Для відмови від послуг та оформлення повернення, напишіть нам за адресою admin@edu.ks.ua, ми підтвердимо отримання запиту на повернення email-повідомленням на адресу, вказану при оформленні замовлення. Якщо ж ви не отримаєте письмового підтвердження протягом 48 годин з моменту відправлення листа, зверніться в нашу службу підтримки за телефоном, вказаним на сайті.

5.5.2. Для оформлення повернення, обов’язково повідомте нам: ПІБ і email, зазначені при оформленні замовлення; назва послуги; дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію.

5.5.3. Ви розумієте, що, якщо ви порушите порядок оформлення запиту на повернення або ж не надасте нам зазначену інформацію, ми маємо право відмовити вам у поверненні і не розглядати ваше звернення.

5.6. Наслідки відмови від послуг

5.6.1. Якщо ви оформили запит на повернення в зазначений термін, ми повернемо вам кошти протягом тридцяти (30) днів з дня отримання запиту.

5.6.2. Для повернення коштів ми додатково зв’яжемося з вами, щоб погодити з вами спосіб платежу для повернення коштів. Ми втримаємо з суми повернення всі додаткові комісії банків і платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу.

5.6.3. Якщо ви не користувалися послугами не з нашої вини або відмовилися від користування послугами з порушенням термінів та встановленого порядку, ми не відшкодовуємо вам вартість таких послуг.

5.7. Закінчення періоду відмови

5.7.1. У разі, якщо Послуги були надані в повному обсязі до закінчення терміну відмови і / або до моменту отримання запиту на повернення, повернення грошових коштів не здійснюється.

5.7.2. У разі отримання запиту на повернення (відмови від послуг) з порушенням встановлених термінів відмови, повернення грошових коштів не здійснюється.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. ФОП зобов’язується:

6.1.1. Надавати послуги з обробки даних Користувача, що включає:

  • реєстрація, налаштування Рівнів доступу Користувача в Системі;
  • створення профілю закладу освіти (під-сайту) в Системі;
  • зберігання завантажених через Систему Користувачем файлів та інформації у Профілях закладів освіти;
  • обслуговування всієї системи в межах edu.ks.ua;
  • обслуговування домену та доменів вищого порядку edu.ks.ua;
  • інші послуги, не заборонені законодавством Україні, які публікуються на Сайті.

6.1.2. Забезпечувати належне функціонування Системи;

6.1.3. Забезпечувати подальший розвиток та доопрацювання Системи.

6.2. Користувач зобов’язується:

6.2.1. Вносити достовірну інформацію про себе, а також, яка стосується закладів освіти, їх структурних підрозділів, будь-яку інформацію, завантажувати скан-копії документів тощо у Систему в рамках своєї компетенції та Ролів доступу;

6.2.2. Вчасно вносити оплату за отримані послуги в межах цього Договору, зокрема за користування сайтом, доменом та інш.;

6.2.3. Зберігати логін/пароль в таємниці та не розголошувати його третім особам;

6.2.4. Надати згоду ФОП на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

6.2.5. Під час комунікації в Системі між користувачами, а також з представниками ФОП, дотримуватися етичних норм та стандартів поведінки;

6.2.6. Не робити дій, які можуть нашкодити діяльності та функціонуванню Системи, як-то намагатися «хакнути» Систему, підключати шкідливі сторонні скрипти, програми та інше програмне забезпечення, що можуть спричинити неналежну роботу Системи.

6.2.7. Якщо Ви є юридичною особою (щоб уникнути непорозумінь термін «Ви» стосовно до юридичних осіб в даних Умовах означає організацію), то приватна особа, яка прийняла умови від імені Вашої організації, заявляє і гарантує, що вона вповноважена брати зобов’язання від Вашого імені і володіє достатніми повноваженнями щоб приймати Умови від вашого імені.

6.3. ФОП має право:

6.3.1. Вносити корективи у функціонал Системи, доповнювати Систему новими можливостями в односторонньому порядку без необхідності погоджувати такі зміни з Користувачем;

6.3.2. Розкривати відомості про Користувача виключно у випадках, передбачених законодавством України;

6.3.3. Розміщувати на Сайті інформацію про партнерів ФОП;

6.3.4. Змінювати Ролі доступу користувачів без їх згоди через невиконання ними умов цього Договору;

6.3.5. Призупиняти роботу Системи, як повністю, так і частково, при виявленні технічних збоїв, а також у цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу третіми особами;

6.3.6. Під час проведення Користувачем онлайн платежів через Систему, стягувати комісію з кожної суми платежу у сумі та на умовах, передбачених Договором.

6.3.7. Інформувати Користувача про нові функції Системи та новини, шляхом розміщення інформації на Сайті та/або через емейл розсилку на електронні адреси, яку вказував Користувач у профілі в Системі.

6.4. Користувач має право:

6.4.1 У разі виникнення зауважень щодо якості послуг повідомляти про них ФОП письмово і своєчасно на пошту admin@edu.ks.ua;

6.4.2 Звертатись до ФОП в разі бажання допомогти у розвитку та впровадженню Системи в Україні.

7. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

7.1. Внесення будь-яких змін до умов цього Договору здійснюється односторонньо ФОП, шляхом викладення на Сайті нової редакції Договору, при цьому нові умови надання Послуг вступають в дію з моменту розміщення нової редакції Договору або іншого часу, зазначеному на Сайті.

7.2. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що використання Послуг після зміни Загальних або Додаткових Умов розглядається нами як прийняття вами цих Умов. У разі якщо ви заперечуєте проти нової редакції Умов, ми безумовно зберігаємо за собою право на односторонню відмову від договору в установленому порядку.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір про користування сайтом вважається укладеним на невизначений термін і діє, поки не буде розірваний Вами або нами.

8.2. Договір про надання послуг, укладений в зв’язку з оформленням Вами платної підписки на Послуги, діє протягом терміну дії підписки і, в разі продовження (автоматичного продовження) підписки, продовжується на термін продовження підписки.

8.3. Ви маєте право припинити користування сайтом і послугами в будь-який час, без пояснення причин.

8.4. Для припинення користування платними послугами, повідомте нас про це, звернувшись у службу підтримки користувачів, направивши лист на нашу електронну пошту, зазначену на сайті.

8.5. Будь ласка, зверніть увагу, після того як Ви відмовилися від послуг (розірвали договір), ви втратите доступ до всього придбаного контенту і послуг. У разі, якщо на момент розірвання договору (угоди) ви все ще маєте діючу підписку або доступ до придбаного пакету послуг, будь-яка сума, яку ви сплатили в рахунок оплати послуг і сервісів не буде повернута, в тому числі і сума вартості фактично невикористаних послуг.

8.6. Ми залишаємо за собою право розірвати юридичну угоду з вами без вказівки причин, за умови спрямування вам письмового повідомлення не пізніш як за два (2) тижні до планованої дати розірвання. У будь-якому випадку, договір не може бути розірваний раніше закінчення мінімального сплаченого періоду підписки або закінчення терміну надання послуг.

8.7. Ми можемо в будь-який час анулювати укладену з Вами угоду (договір) якщо:

(А) Ви порушили будь-яке положення Умов (або здійснили дії, які явно свідчать що Ви не бажаєте або нездатності дотримуватися Умови), або

(Б) ми змушені зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання Вам послуг є незаконним або перестає бути законним), або

(В) надання послуг стає нерентабельним з нашої точки зору.

8.8. Якщо ви спробуєте втрутитися в роботу сайту, серверів та інших автоматизованих систем нашого сайту або грубо порушите Умови, або якщо ми запідозримо вас в цьому, ми можемо призупинити або повністю заблокувати вам доступ до сайту і послуг.

8.9. Підписка

8.9.1. Кожна підписка на нашу послуги повинна бути скасована окремо. Ви можете скасувати підписку без вказівки причин в будь-який час після закінчення відповідного мінімального терміну підписки або в день закінчення періоду на який підписка була продовжена.

8.9.2. Ви можете скасувати будь-яку підписку на Послуги на нашому сайті, направивши нам email-повідомлення.

8.9.3. Ми залишаємо за собою право скасувати вашу підписку, починаючи з дня закінчення мінімального терміну передплати або періоду, на який підписка була продовжена, за умови спрямування вам письмового повідомлення не пізніш як за два (2) тижні до планованої дати скасування.

8.10. Одностороння відмова від договору з вагомих підстав

8.10.1. Кожна сторона має право відмовитися від договору в односторонньому порядку з вагомих підстав. Зокрема, ми маємо право анулювати ваш акаунт і розірвати угоду користувача або скасувати вашу підписку негайно, в разі, якщо ви повторно грубо порушуєте Умови договору або ці Загальні умови та положення, а також в разі виникнення заборгованості по оплаті послуг.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1 ФОП несе перед Користувачем відповідальність, пов’язану з наданням Послуг, відповідно до умов цього Договору.

9.2 Ви несете відповідальність за: достовірність і правильність реєстраційних і платіжних даних, зазначених вами в процесі реєстрації на сайті або оформлення замовлення; використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг; використання матеріалів, розміщених на сайті або які надаються в ході надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдження або передачі третім особам; поширення недостовірних відомостей про нас, що порочать нашу ділову репутацію (наклеп); порушення Умов користування послугами; порушення умов платежу; втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід наших інструкцій.

9.3 ФОП не несе відповідальності за достовірність будь-яких даних у Профілях закладів освіти у Системі.

9.4. Ми не несемо відповідальності за: неможливість надання послуг з причин, які від нас не залежать, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить нам; за повні або часткові переривання надання послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів (за умови попереднього повідомлення користувача); порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення, використовуваного вами для отримання послуг; втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає нашої провини; будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з нашої вини.

9.5 Зобов’язання по внесенню достовірної інформації по закладу освіти та/чи його структурного підрозділу у Систему покладається на Адміністраторів, які вносять цю інформацію і виступають офіційними представниками закладів освіти.

9.6. У разі порушення нами термінів надання послуг наша відповідальність обмежується виключно: продовженням термінів надання послуг, або наданням послуг в нові терміни до повного виконання наших зобов’язань.

9.7. Відповідальність за розміщенні вами матеріали і контент.

9.7.1. Ви несете відповідальність за контент і матеріали, які ви розміщуєте на нашому сайті або в суб-сайтах, профілях в процесі користування нашими послугами. Ми не несемо відповідальності за розміщувані вами матеріали і не здійснюємо їх відстеження.

9.7.2. Розміщуючи ваш власний контент у Системі ви зобов’язані дотримуватися вимог законодавства країни проживання. У будь-якому випадку, забороняється публікація контенту порнографічного, сексуального характеру, контенту, який пропагує насильство, садизм, дискримінацію, що містить загрози або наклеп.

9.7.3. Крім того, ваш контент також не повинен порушувати прав третіх осіб. Це стосується майнових і особистих немайнових прав третіх осіб, в тому числі прав інтелектуальної власності (наприклад, авторське право і права на товарний знак і торгове найменування). Зокрема, ви також зобов’язані не порушувати прав третіх осіб при розміщенні коментарів / відгуків, фото профілю або будь-яких картинок, які ви публікуєте.

9.7.4. Ми маємо право в будь-який момент видалити або перемістити будь-який контент, розміщений вами, якщо вважатимемо, що він порушує права третіх осіб або вимоги законодавства. Якщо ж ви порушуєте зазначені принципи розміщення контенту ми маємо право направити вам письмове попередження і тимчасово заблокувати ваш обліковий запис і призупинити надання послуг, або розірвати контракт в односторонньому порядку.

9.7.5. Якщо ви порушуєте вимоги Умов, ви зобов’язані відшкодувати нам всі збитки, понесені у зв’язку із задоволенням претензій третіх осіб (чиї права ви порушили). Ми залишаємо за собою право пред’являти вам претензії за втрати і інші вимоги, в порядку регресу.

10. РЕКВІЗИТИ

Інформація про постачальника послуг

ФОП Антощук Юрій Володимирович

ІНПП 3163413896

Державна реєстрація від 30.05.2011, 2 499 000 0000 038262

Юридична адреса: м. Херсон, просп. 200-річчя Херсона 3/29 Тел: +380999428115

Дата останньої зміни: 1 жовтня 2021 р

Людям із порушенням зору